Dierbaar magazine: palliatieve zorg

Klant: Uitgeverij Zezz/Bergenwerkt ->netwerken palliatieve zorg

Wat: eindredactie magazine palliatieve zorg: ‘Pal voor u’

Insteek: een nieuw landelijk magazine voor zieke patiënten en hun naasten informeren en steun bieden over de laatste levensfase. Initiatief van Bergenwerkt/Uitgeverij Zezz, tevens de uitgever (www.uitgeverijzezz.nl)

Voor wie: mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. In Pal voor u vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken, waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan (www.palvooru.nl).

Past het?: de netwerken palliatieve zorg krijgen veel complimenten over de uitgave. Er volgt nog een lezersonderzoek te zijner tijd.

Uitdaging: een nieuw blad opzetten is altijd een soort van bevalling, dus de eindredactie ook. Maar des te blijer met het nieuwe kindje, aldus ook Uitgeverij Zezz/Bergenwerkt en de netwerken palliatieve zorg.

Reacties zijn gesloten.